Skip navigation links
หน้าแรก
ธนาคารกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิต
แผนผังเว็บโซต์
ติดต่อเรา
ปัญหาถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด
ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
 
 
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็น
เงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการ
เรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ทั้งนี้หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าว ไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าว อาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาท เพื่อเรียก 
เก็บกับธนาคาร

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:
กรณีบัตร VISA: 
    http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp  
กรณีบัตร MasterCard: 
    https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html  
กรณีบัตร UnionPay: 
    http://en.unionpay.com/front_ExchangeRate.html  
กรณีบัตร JCB: 
    http://www.jcb.jp/rate/usd.html  

ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น
 
พฤษภาคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678