Skip navigation links
หน้าแรก
ธนาคารกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิต
แผนผังเว็บโซต์
ติดต่อเรา
ปัญหาถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด
ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
 
 

มิติใหม่ของการให้บริการรอบด้าน 360 องศา จากธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะช่วยให้ทุกมุมมองของลูกค้าเปิดกว้างขึ้น
ทำให้การเงินส่วนบุคคล หรือการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจเต็มประสิทธิผล คุ้มประโยชน์มากขึ้นทั้งวันนี้และตลอดไป
K Now ขุมปัญญาแห่งชีวิตและธุรกิจ ปรัชญาใหม่ของการให้บริการที่เหนือกว่าบริการทางการเงิน รวบรวมสาระ ข้อมูล
ความรู้ คำปรึกษาที่จำเป็นในชีวิตและธุรกิจรอบด้านอย่างต่อเนื่องและครบวงจร เป็นบริการที่เกิดจากความต้องการให้ลูกค้า
ได้รับประโยชน์เกินกว่าบริการทางการเงินที่ได้รับ โดยข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการกลั่นกลองคัดสรรแล้วว่า เป็นข้อมูลคุณ
ภาพที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ เป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ มุมความรู้
รวมถึงสร้างเครือข่ายชุมชน โดยเครือธนาคารกสิกรไทยจะเป็นแกนหรือเป็นฐานในการประสานและรวมผู้ประกอบการ
ธุรกิจในสาย เดียวกัน เพื่อรวมกันสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน นอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ
และจำเป็นแล้ว จะมีการประมวล ข้อมูลและความรู้เหล่านั้น รวมถึงตรวจสอบและกลั่นกรองอย่างมีคุณภาพ
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าทุกคน

นอกเหนือจากการให้บริการทางการเงินแล้ว ธนาคารกสิกรไทยยังเป็นองค์กรที่มีความพร้อมทั้งพนักงานที่มีคุณภาพ
เครือข่ายที่ให้บริการ ครอบคลุม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเนรมิต “ชีวิตเอกเขนก” สำหรับผู้ใช้บริการทางการเงิน
ส่วนบุคคล K Now จะเพิ่มบริการเพื่ออำนวย ความสะดวกสบาย ทำให้ชีวิตของลูกค้าเป็น “ชีวิตเอกเขนก” ที่สมบูรณ์แบบ
อุดมด้วยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การ วางแผนทุกช่วงชีวิต ให้มีประสทธิภาพ มีความมั่นคง
และสดวกสบาย

สำหรับกลุ่มธุรกิจ นอกจากได้รับบริการทางการเงินอย่างครบวงจรแล้ว K Now คือบริการที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ที่จะทำให้
ธุรกิจแข็งแกร่ง เติบโต เป็น “ธุรกิจไร้ขีดจำกัด” ที่พร้อมให้บริการและคำปรึกษา ความรู้ด้านต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารกสิกรไทย ภายใต้แนวคิด “สำหรับชีวิตวันนี้... และตลอดไป” จึงเป็นมิติใหม่แห่งการให้บริการ
ในทศวรรษหน้า ที่นอกจากจะให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุดแล้ว ยังมี K Now ให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามี 
“ชีวิตเอกเขนก” และ “ธุรกิจไร้ขีดจำกัด” เครือธนาคารกสิกรมั่นใจว่าด้วย โครงการนี้จะสร้างความพึงพอ
ใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุดและตลอดไป

 มาเป็นผู้รอบรู้ด้านการเงินกันดีกว่า

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน บัณฑิตจบใหม่ หรือผู้เพิ่งเริ่มถือบัตรชำระเป็นครั้งแรก...เนื้อหา ส่วนนี้มีข้อมูลมากมาย
มานำเสนอ มอบเคล็ดลับ มีประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือช่วย เรียนรู้ และเครื่องคำนวณที่ใช้ง่ายเพื่อช่วยคุณ
รักษาสุขภาพทางการเงินของคุณ

ใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตอย่างชาญฉลาด

รู้เท่าทันบัตรเครดิต
บัตรเครดิตนั้นจะมีวงเงินที่กำหนดให้  โดยวงเงินนั้นหมายถึงเงินจำนวนสูงสุดที่ผู้ถือบัตร จะสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรได้ 
และทุกครั้งที่คุณจับจ่ายซื้อของวงเงินในบัตรก็จะลดลงตามไปด้วย  ในแต่ละเดือนที่ได้รับใบแจ้งยอดใช้จ่ายคุณมี
ทางเลือกที่จะจ่าย ทั้งหมดของยอดใช้จ่ายนั้น หรือหากจำเป็นคุณก็ยังมีทาง เลือกที่จะผ่อนชำระได้  และเมื่อคุณทำ
การชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  วงเงินในบัตรก็จะกลับมาที่วงเงินสูงสุดเหมือนเดิม การใช้ บัตรเครดิตนั้น  ผู้ถือบัตรจะได้
รับความปลอดภัยสูงสุดและความสะดวกสบาย ในการจับ จ่ายหรือขณะเดินทาง  โดยที่ผู้ถือบัตรไม่ต้องมานั่งกังวล
ว่าเงินสดจะถูกขโมยหรือเปล่า

มารู้จักวิธีจัดการกับบัตรเครดิตกันดีกว่า
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าการบริหารจัดการเครดิตที่ดีนั้น  จะนำมาซึ่งการบริหารจัดการทางการเงิน
และการวางแผนที่ดีในอนาคตเหล่านี้เป็นข้อแนะนำเล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้ถือบัตร

1. จงจำไว้เสมอว่าบัตรเครดิตไม่ใช่เงินที่ได้มาฟรีๆ
2. จงใช้จ่ายตามกำลังซื้อที่มีและมั่นใจว่าคุณสามารถชำระคืนได้ในภายหลัง อย่าใช้จ่ายเกินตัว
3. เมื่อคุณชำระยอดใช้จ่ายตรงตามเวลาที่กำหนดแน่นอนว่าคุณก็จะไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ย
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่  กรุณาแจ้งธนาคารหรือบริษัทที่ออกบัตรเครดิตในทันที เพื่อที่ทางผู้ออกบัตรจะสามารถ
    ส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายไปให้ได้ถูกต้องเพื่อที่ผู้ถือบัตร จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเนื่องจากชำระเงินช้ากว่ากำหนด
5. กรุณาตรวจสอบใบแจ้งยอดใช้จ่ายทุกครั้ง และท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาตรวจสอบได้ทันทีเมื่อท่านพบข้อสงสัย
    ในใบแจ้งยอดใช้จ่าย และในแต่ละรายการที่แจ้งไปในใบแจ้งยอดใช้จ่ายนั้น คุณสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
    นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถ พิจารณาดูลักษณะการจับจ่ายของตัวเอง เมื่อเดือนก่อนเพื่อที่จะตัดรายการใช้จ่ายที่
    ไม่จำเป็นออกไปได้
6. หากมีข้อสงสัยใดๆ คุณสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามทางผู้ออกบัตรได้ทันที  โดยเบอร์โทรศัพท์จะปรากฏอยู่บนบัตร
   และใบแจ้งยอดใช้จ่ายของคุณ

เริ่มต้นการบริหารจัดการกับการใช้บัตรเครดิตและเดบิตอย่างชาญฉลาดด้วยบริการเสริมง่ายๆ จากธนาคารกสิกรไทย

K-mBanking  ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
ทุกธุรกรรมทางการเงินครบวงจรง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้ทันที

K-mAlert   บริการแจ้งข้อมูลทาง sms เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเครดิตกสิกรไทย
สร้างความมั่นใจทุกครั้งที่ใช้บัตร ลดความเสี่ยงจากความเสียหาย หากมีผู้นำบัตรของคุณไปใช้จ่ายโดยที่คุณไม่ทราบ

K-eMail Statement  บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล์กสิกรไทย ผู้ช่วยคนใหม่สำหรับการเงินของคุณ
ที่แจ้งข้อมูลรายละเอียดการใช้บัตรเครดิต/เดบิตกสิกรไทย ส่งตรงถึงอีเมล์ของคุณตรงเวลา ไม่ต้องรอไปรษณีย์
อีกต่อไป สมัครง่าย สะดวก และปลอดภัย

Spending Summary บริการพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยธนาคารจะรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตร
มาจำแนกตามประเภทของร้านค้าและบริการ จัดทำเป็นยอดสรุปการใช้จ่ายตลอดปี เพื่อให้ผู้ถือบัตรได้สะดวก
ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่อไป เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถใช้บัตรเครดิตและเดบิตอย่างชาญฉลาดได้ ด้วยวิธีง่ายๆ
แค่ปลายนิ้ว

ในแต่ละวันมีโฆษณาสินค้าผ่านตาคุณนับร้อยชิ้น ทั้งทางอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ มีสารพัดผลิตภัณฑ์
นับตั้งแต่ผงซักฟอกทรงพลัง จนถึงแพ็คเก็จท่องเที่ยวในฝัน แต่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด โฆษณาทุกชิ้น
ต่างนำเสนอแต่แง่มุม“ชีวิตที่ดี” แทบทั้งนั้น มาทำความรู้จักกับเทคนิคยอดนิยมที่ใช้กันในการโฆษณาและขายของ
รู้เท่าทันหลุมพรางที่วางดักนักช้อปก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าตามร้านค้าหรือทางอินเตอร์เน็ต

ตัดสินใจให้ดีๆ ...ก่อนควักกระเป๋าสตางค์

- ถามตัวเองว่า จำเป็นแค่ไหนที่ต้องมีสินค้าตัวนี้จริงๆ หรือเปล่า
- สินค้านี้คุ้มกับเวลาทั้งหมดที่เสียไปเพื่อหาเงินก้อนนี้มาได้หรือไม่
- มีวิธีอื่นดีกว่าในการใช้เงินก้อนนี้หรือไม่
- เลือกชิ้นไหน? เลือกอย่างไร?
- เลือกตามคุณภาพที่ต้องการ ระหว่างสูง กลาง ต่ำ
- ดูเงินในกระเป๋าว่าจ่ายได้มากเท่าไหร่
- หยุดคิดสักนิดว่ารอวัน ‘ลดกระหน่ำ’ ดีไหม
- ควรเลือกของที่มียี่ห้อ แม้ราคาจะแพงกว่าหรือไม่
- ลองถามไถ่จากผู้ที่เคยใช้ดีไหม
- มองหาใบรับรองคุณภาพ หรือสัญญาบริการเพื่อดูว่าสิ่งนี้อยู่ในระดับเดียวกับสินค้าประเภทเดียวกันหรือไม่
- นิตยสารเกี่ยวกับผู้บริโภค พูดถึงสินค้านี้ว่าอย่างไร

*ลองนำหลักคิดเหล่านี้ไปใช้ดู...เพื่อให้การช้อปปิ้งครั้งต่อไปของคุณ เต็มเปี่ยมไปด้วยเหตุผลอันสมควรแท้จริง*


บริการเสริมช่วยให้คุณช้อปอย่างรอบรู้ จากธนาคารกสิกรไทย ช่วยให้คุณบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างฉลาด

บริการ K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล์กสิกรไทย)   ผู้ช่วยคนใหม่สำหรับการเงินของคุณ
ที่แจ้งข้อมูลรายละเอียดการใช้บัตรเครดิต/เดบิตกสิกรไทย ส่งตรงถึงอีเมล์ของคุณตรงเวลา ไม่ต้องรอไปรษณีย์อีกต่อไป
สมัครง่าย สะดวก และปลอดภัย

Spending Summary บริการพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยธนาคารจะรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตร
มาจำแนกตามประเภทของร้านค้าและบริการ จัดทำเป็นยอดสรุปการใช้จ่ายตลอดปี เพื่อให้ผู้ถือบัตรได้สะดวก
ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่อไป

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในโลกไร้สาย ทำให้การช้อปปิ้งแบบ traditional ที่ต้องเดินไปเลือกซื้อ และจ่ายเงินด้วยตนเอง
เปลี่ยนไปเพราะวันนี้โลกแห่งอินเตอร์เน็ท ทำให้เราไม่ต้องเดินทางไปถึงร้าน หรือต่างประเทศเพื่อซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ แล้ว
เพียงแค่คุณมีอินเตอร์เน็ท บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ก็สามารถช้อปปิ้งได้ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา อย่างสะดวกสบาย
พร้อมกับความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน  นี่เป็นคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้การช้อปปิ้งออนไลน์ของท่านเป็นไปอย่าง
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

1. ใช้บริการร้านค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก  และมองหาข้อมูลต่างๆ เหล่านี้บนเว็บไซต์เพื่อสร้างความมั่นใจ
    ว่าร้านค้าออนไลน์เหล่านั้นมีชื่อเสียงเพียงพอและน่าไว้ใจได้หรือไม่
     - นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)
     -  ตามปกติเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ จะบอกกล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล
     - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆ
     - คุณควรศึกษาข้อมูลต่างๆ เหล่านี้อย่างละเอียด และจดบันทึกเบอร์ติดต่อของบริษัทหากมีข้อสงสัยใดๆ
     - ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า – ค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทเพื่อตรวจทานว่าบริษัทนั้นมีตัวตนจริง
     - บราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถบอกได้ว่าสถานที่ที่ท่านกำลังจะส่งผ่านข้อมูลไปนั้นปลอดภัยหรือไม่
       หากท่านยังไม่แน่ใจ จงอย่าใส่ข้อมูลหรือหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต

2. เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านเอง อย่าให้ข้อมูลที่ท่านรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะให้กับผู้อื่น 
    รวมทั้งรหัสผ่านต่างๆ ด้วย

3. เก็บหลักฐานในการซื้อทุกอย่างเท่าที่ทำได้ และพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์เก็บไว้

4. ระมัดระวังอีเมล์จำพวกที่ส่งมาเพื่อขอข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะอีเมล์ที่ส่งมาจากบริษัทขายสินค้าหรือบริการต่างๆ
    และอย่ารีบเปิดลิ้งก์เว็บไซต์ต่างๆ ที่มาจากอีเมลล์เหล่านั้นโดยเด็ดขาด เพราะนั่นอาจเป็นการเปิดโอกาส
    ให้พวกมิจฉาชีพเจาะข้อมูลของเราได้

 


เริ่มต้นช้อปปิ้งออนไลน์ง่ายๆ สะดวก ปลอดภัย มั่นใจด้วยบริการเสริมดีๆ จากธนาคารกสิกรไทย

Verified by VISA (VbV) และ MasterCard SecureCode ความปลอดภัยอย่างไร้กังวลกับการช้อปออนไลน์
บริการจากธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท VISA International / บริษัท MasterCard International
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตบนอินเตอร์เน็ต ได้อย่างหมั่นใจ

Spending Summary บริการพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยธนาคารจะรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตร
มาจำแนกตามประเภทของร้านค้าและบริการ จัดทำเป็นยอดสรุปการใช้จ่ายตลอดปี เพื่อให้ผู้ถือบัตรได้สะดวก
ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่อไป

ขณะที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตต่างพยายามแสวงหามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือ กับปัญหาทุจริตผ่านบัตรเครดิต
ที่มาในรูปแบบต่างๆ เช่นการนำบัตรติดชิพหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ าสมาร์ทการ์ดมาใช้แทนที่บัตรที่ใช้แถบแม่เหล็ก
วิธีป้องกันปัญหาทุจริตผ่านบัตรเครดิตที่ดีที่สุดคือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับบัตรไว้มิให้บุคคลอื่น
เข้าถึงได้ง่าย 

บัตรและรหัสเอทีเอ็มของคุณ
-  เก็บรักษาบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิตและบัตรเดบิตของคุณในที่ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งระมัดระวังไม่ให้บัตรหักงอ
   หรือโดนขูดขีด
-  ไม่ควรตั้งรหัสเอทีเอ็มโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งง่ายต่อการคาดเดา เช่นใช้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิดหรือแม้แต่
    การใช้อักขระหรือตัวเลขเหล่านี้ผสมกัน
-  จดและเก็บเบอร์โทรศัทพ์สำหรับแจ้งบัตรหายไว้ในที่ที่ปลอดภัย และหาได้ง่ายเมื่อต้องใช้ยามฉุกเฉิน
-  เมื่อจำเป็นต้องเดินทาง ควรพกบัตรเอทีเอ็มติดตัวไปเพียงใบเดียว
-  หากบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรอื่นของคุณหาย ควรรีบติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรของคุณทันที

ขณะใช้เครื่องเอทีเอ็ม...ควรสังเกตสิ่งรอบตัวเสมอ 
-  หากคุณสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องเอทีเอ็ม เช่นมีรอยงัดแงะหรือมีสายไฟหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ 
    ให้รีบแจ้งธนาคารเจ้าของเครื่องและไปใช้เครื่องอื่นแทน
-  หากคุณรู้สึกว่าเครื่องเอทีเอ็มตั้งอยู่ในที่มืด หรือในที่เปลี่ยวลับสายตาผู้คน ควรหาเครื่องอื่นใช้แทน
-  เตรียมบัตรของคุณให้พร้อม ไม่ควรล้วงหาบัตรในกระเป๋าสตางค์เมื่ออยู่หน้าเครื่อง
-  คอยระวังไม่ให้คนที่ยืนเข้าแถวต่อจากคุณเห็นรหัสหรือจำนวนที่คุณกด
-  อย่านับเงินขณะยืนอยู่ที่เครื่องเอทีเอ็ม ให้เก็บเงินและสลิปเอทีเอ็มของคุณเข้ากระเป๋าทันที
-  ยกเลิกการทำรายการและเดินหนีทันที หากคุณสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล
-  ไม่ควรทิ้งกุญแจหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ ไว้ในรถขณะใช้เอทีเอ็ม และอย่าติดเครื่องยนต์ไว้


      การป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว คือ การป้องกันมิให้พวกหัวขโมยเหล่านี้ได้รับข้อมูลไป
จากแหล่งข้อมูลจริงไป ต่อไปนี้คือกลยุทธเด็ดๆ สำหรับท่านพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

      1. ไม่ทิ้งกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าสะพายไว้ตามที่ต่างๆ และไม่พกบัตรประกันสังคม สูติบัตร หรือพาสปอร์ต 
          ไว้ในกระเป๋าหากไม่ได้จำเป็นต้องใช้จริงๆ และหากบัตรประกันสังคม หรือใบขับขี่สูญหาย 
          กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เหมาะสมในทันที
      2. ทันทีที่ได้รับบัตรเครดิตหรือเดบิต ให้เซ็นชื่อด้านหลังบัตรทันทีด้วยหมึกที่ไม่สามารถลบออกได้ 
          และไม่ควรเขียนหมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหรือเดบิตลงบนเช็ค หรือใช้บัตรเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยัน
          ตัวตนเวลาใช้จ่ายด้วยวิธีอื่น 
      3. แจ้งบริษัทผู้ออกบัตรทันทีที่บัตรใบใหม่ของท่านเดินทางมาไม่ถึงมือท่านในระยะเวลาที่กำหนด
          และแน่ใจว่าได้ยกเลิกบัตรเพย์เมนต์และบัญชีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไปเรียบร้อยแล้ว
      4. อย่าทิ้งสลิบใบเสร็จลงในถังขยะสาธารณะ แต่หากต้องการทิ้งใบเสร็จหรือใบแจ้งยอดใช้จ่ายเก่าๆ 
          ให้ทำลายส่วนที่ระบุหมายเลขบัญชีของบัตรเสีย
      5. บันทึกวันที่ใบแจ้งยอดใช้จ่ายของท่านมาถึงในแต่ละเดือนไว้ และหากใบแจ้งยอดมาไม่ถึงในระยะเวลาที่กำหนด
          กรุณาแจ้งทางธนาคารในทันที ตรวจสอบใบแจ้งยอดใช้จ่ายอย่างละเอียดและบ่อยครั้ง
          หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในจุดใด ท่านสามารถติดต่อตัวแทนได้ในทันที
      6. ห้ามมิให้บอกหมายเลขบัตรเพย์เมนต์ บัญชีธนาคาร หรือข้อมูลในบัตรประกันสังคมแก่ผู้ใดทางโทรศัพท์ 
          และแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ติดต่อเข้าไปเองก็ตาม
      7. บันทึกบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารไว้ในที่ๆ ปลอดภัย รวมทั้งหมายเลขบัญชี วันสิ้นอายุ
          และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ และแผนกป้องกันการฉ้อโกง
      8. ไปขอรับสำเนารายการใช้จ่ายบัตรเครดิตของท่านจากสถาบันการเงินผู้ออกบัตรปีละครั้ง และหากพบข้อสงสัยใดๆ 
          ในรายการนั้น ให้ส่งจดหมายเข้าไปที่สถาบันการเงินนั้นๆ ทันที และไม่ลืมที่จะทำสำเนาจดหมายของท่านไว้ทุกครั้ง

ท่านเคยนึกสงสัยบ้างหรือไม่ว่า  บริษัทหรือองค์กร หรือกระทั่งร้านค้าปลีกต่างๆ นั้นได้ข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่ในการติดต่อ
ของท่านมาได้อย่างไร  หรือบรรดาจดหมายเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย งานกิจกรรมต่างๆ หรือเชิญชวนสมัคร
เป็นสมาชิกนั้นมาจากที่ไหน  ถึงเวลาที่ท่านต้องถามตัวเองแล้วล่ะว่าต้องการจะหยุดมันหรือไม่ 

แม้ว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้อาจมีประโยชน์ต่อบ้างก็ตาม  ผู้บริโภคก็ยังมีคำถามในใจว่า แล้วสิทธิส่วนบุคคลของฉันล่ะ 
แล้วข้อมูลส่วนตัวของฉันล่ะ แล้วการควบคุมการนำข้อมูลส่วนตัวของฉันไปใช้ล่ะ มันหายไปไหน?

มารักษาสิทธิกันดีกว่า
ในฐานะผู้บริโภคเพื่อการพิทักษ์สิทธิของตัวเอง สามารถเริ่มต้นด้วยการทำดังนี้

 1. พิจารณาจดหมาย และข้อเสนอต่างๆ ที่ท่านได้รับตลอดปีที่ผ่านมา
 2. ลองนึกแหล่งที่มาของจดหมาย หรือข้อเสนอเหล่านั้น ว่าสามารถเชื่อมโยงมายังคุณได้ทางไหนบ้าง
 3. เลือกว่าจดหมาย หรือ ข้อเสนอจากที่ใดที่ท่านไม่ต้องการจะได้รับอีกต่อไป
 4. ติดต่อไปยังบริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือนิตยสารที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ รวมทั้งองค์กรการกุศลที่ท่านเป็นผู้สนับสนุน  และสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตให้ท่าน  เพื่อแจ้งลบชื่อของท่านออกจากรายชื่อที่ทางองค์กรเหล่านั้นนำไปให้
  หรือขายให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน  ท่านควรตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit report = ข้อมูลทางการเงินและประวัติของลูกค้าที่
สถาบันการเงินจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้สินเชื่อ ให้กู้ยืมเงิน ให้เช่าซื้อ ค้ำประกัน รับรางวัล หรือรับรองตั๋วเงิน
ใบแจ้งการเข้าบัญชี) ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินที่ดีสำหรับท่าน โดยทางสถาบันการเงิน ผู้ออกบัตรสามารถให้ความช่วยเหลือท่านในการดำเนินการตรวจสอบได้

      1. ติดต่อไปยังสถาบันการเงินของท่าน เพื่อขอสำเนาข้อมูลเครดิตอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
      2. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนสมัครงานทุกครั้ง
      3. หากมีข้อผิดพลาดในข้อมูลเครดิต ให้แจ้งสถาบันการเงินของท่านโดยทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

นี่เป็นวิธีการต่างๆ ที่จะสามารถช่วยป้องกันการฉ้อโกงบัตร หรือโกงข้อมูลบัตร

หมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขบัญชีธนาคาร

 1. ห้ามให้หมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขบัญชีธนาคารแก่คนที่ท่านไม่รู้จักที่ได้ติดต่อเข้ามา  
  เพื่อขายของหรือมอบรางวัลต่างๆ โดยเด็ดขาด
 2. ระมัดระวังมากเป็นพิเศษเมื่อดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่ท่านไม่รู้จัก
 3. หากมีความจำเป็นต้องติดต่อกับบริษัทที่ท่านไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน  
  ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังสำนักงานคุ้มครอง ผู้บริโภคเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลให้กับท่านได้
 4. จำรหัสบัตรเอทีเอ็มของท่านให้ได้  หรือหากใช้วิธีการจดบันทึกก็ไม่ควรเก็บเลขบัตรเครดิตกับรหัสบัตรไว้ด้วยกัน 
  และไม่นำรหัส บัตรเอทีเอ็มไปใช้เป็นพาสเวิร์ดต่างๆ
 5. เก็บหมายเลขบัญชี และหมายเลขบัตรเครดิตไว้ในที่ลับ และเซ็นชื่อลงบนบัตรใบใหม่ทันทีที่ได้รับบัตร
 6. ทำลายกระดาษคาร์บอนของใบเสร็จรับเงิน สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือเอกสารใดๆ 
  ก็ตามที่แสดงให้เห็นหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน
 7. ไม่อนุญาตให้พนักงานขายสินค้าเขียนหมายเลขบัตรเครดิตของท่านไว้บนเช็ค ใบเสร็จ 
  หรือเอกสารกระดาษใดๆ ทั้งสิ้น
 8. แจ้งความประสงค์ ความต้องการต่างๆ กับสถาบันการเงินของท่านทุกครั้งหากท่านต้องการรับ 
  หรือไม่รับบริการใดๆ และอย่าลืมที่จะแสดงความขอบคุณเมื่อทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของท่าน
  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยความประสงค์ของท่าน

หากท่านสามารถทำตามคำแนะนำที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้  รับรองได้ว่าท่านจะสามารถควบคุมการนำข้อมูลส่วนตัว
ของท่านไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น  และในขณะเดียวกันก็ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับอีกด้วย

การทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตจะช่วยให้คุณทราบว่าการใช้จ่ายของคุณ
สอดคล้องกับรายรับหรือไม่ การศึกษารายละเอียดในใบแจ้งยอดบัญชีอย่างรอบคอบจะช่วยป้องกันการใช้จ่ายเกินตัว 
และยังช่วยให้คุณสามารถบริหารค่าใช้จ่ายด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นด้วย 

การอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (ที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง) ได้แก่

 1. วันที่ออกใบเจ้งยอดบัญชี
 2. วันที่ครบกำหนดชำระ
 3. วงเงินบัตรเครดิต
 4. วงเงินคงเหลือ
 5. ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ
 6. ยอดค้างชำระจากรอบบัญชีก่อน
 7. ยอดที่เรียกเก็บในรอบบัญชีปัจจุบัน

ความคลาดเคลื่อนของจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี หรือการคิดรายการซ้ำซ้อนอันเนื่องมาจากการความผิดพลาด
ของการส่งข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ คุณจึงควรตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่พบรายการบัตรเครดิตที่ไม่คุ้นเคยซึ่งอาจเกิดจากการลักลอบใช้บัตร หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวควรแจ้งให้ธนาคาร
ทราบทันที


เริ่มต้นใส่ใจและบริหารการใช้จ่ายด้วยบริการเสริมสบายๆ มั่นใจได้ จากธนาคารกสิกรไทย 

Spending Summary บริการพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยธนาคารจะรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตร 
มาจำแนกตามประเภทของร้านค้าและบริการ จัดทำเป็นยอดสรุปการใช้จ่ายตลอดปี เพื่อให้ผู้ถือบัตรได้สะดวก
ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่อไป 

Verified by VISA (VbV) และ MasterCard SecureCode ความปลอดภัยอย่างไร้กังวลกับการช้อปออนไลน์ 
บริการจากธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท VISA International / บริษัท MasterCard International 
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตบนอินเตอร์เน็ต ได้อย่างหมั่นใจ 

Smart Billing บริการฉลาดๆ จากธนาคารกสิกรไทย ที่ะช่วยคุณจัดการบิลค่าใช้สาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ 
ผ่านบัตรกสิกรไทย สะดวก จ่ายครบทุกบิล ไม่ต้องจำ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 

Credit Shield Insurance แผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิต ให้ความคุ้มครองยอดเงินค้างชำระจากการใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัย 0.35% ของยอดเงินค้างชำระ ในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

 ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก VISA (Thailand) 

 
พฤษภาคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678