Skip navigation links
หน้าแรก
ธนาคารกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิต
แผนผังเว็บโซต์
ติดต่อเรา
ปัญหาถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด
ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
 
 
KBank Visa / THE WISDOM Card (Visa Infinite)  
เอกอภิสิทธิ์ สิทธิประโยชน์ คุณสมบัติ
เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท)
 
   
 

1. เอกสิทธิ์เหนือระดับด้วยบริการทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุน

   
THE_WISDOM บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนพิเศษ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ และที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
   
THE_WISDOM บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน
รายงานสรุปทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านได้ลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือต่างๆไว้ในรายงานฉบับเดียว
   
THE_WISDOM บริการบทวิเคราะห์การลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
สามารถใช้บริการ K-Econ Analysis บนเว็บไซต์ศูนย์วิจัยกสิกรไทยซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจ ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ
   
THE_WISDOM นิตยสาร THE WISDOM : Wealth & Lifestyle Magazine
นิตยสารรายไตรมาสที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ  ทั้งแบบรูปเล่มสิ่งพิมพ์และ THE WISDOM Magazine on iPad  ที่ให้ข้อมูลในเรื่องการลงทุนและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
   
  2. เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับทุกธุรกรรมทางการเงิน
   
THE_WISDOM ยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับอัตราพิเศษต่างๆ ในการใช้บริการทางการเงิน
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและการได้รับอัตราพิเศษต่างๆในการใช้บริการทางการเงิน อาทิ
ส่วนลดพิเศษสูงสุดสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อสมุดเช็คเดอะวิสดอม ยกเว้นค่าธรรมเนียมซื้อ Cashier Cheque และ Gift Cheque ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการแจ้งเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS
   
  3. เอกสิทธิ์เหนือระดับด้วยบริการพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย
   
THE_WISDOM บริการด่วนพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงิน
บริการพิเศษเพื่อให้การทำธุรกรรมที่ธนาคารเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียงท่านแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
(วีซ่า อินฟินิท) หรือกดปุ่ม THE WISDOM Smart Queue ที่สาขา
   
THE_WISDOM ศูนย์บริการเดอะวิสดอม 
ห้องรับรองเหนือระดับเพื่อความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า ดูแลให้บริการท่านอย่างใกล้ชิด
   
THE_WISDOM ศูนย์บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย
ศูนย์บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย  ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล บนทำเลใจกลางเมือง ตกแต่งอย่างหรูหรา ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
   
  4. เอกสิทธิ์เหนือระดับเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยวเฉกเช่นบุคคลพิเศษ
   
THE_WISDOM บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินทั่วโลก
บัตร Priority Pass เพื่อให้ท่าน และผู้ติดตามได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายในห้องรับรองพิเศษในสนามบินชั้นนำกว่า 600 แห่งทั่วโลก โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้บริการ
   
THE_WISDOM บริการรถลีมูซีนรับ-ส่ง สนามบิน พร้อมบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินต่างประเทศที่ร่วมรายการ
เดินทางได้อย่างสะดวกสบายทั้งขาออก และขาเข้าประเทศ โดยมีรถรับ-ส่ง ท่านถึงสนามบินสุวรรณภุมิ มีเจ้าหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือในการ Check in ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน บริการช่องด่วนพพิเศษ (Fast Track) ณ จุดตรวจเอกสาร ตลอดจนรับ-ส่ง ลูกค้าบริเวณขึ้นลงเครื่องบิน
   
THE_WISDOM บริการอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ท่านเมื่อเดินทางโดยการบินไทย ด้วยบริการ Meet and Assist ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการบริการ Check in พิธีการตรวจคนออกนอกประเทศ
   
THE_WISDOM บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
เอกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge บริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทย
   
THE_WISDOM บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินต่างจังหวัด
เอกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรอง Royal Orchid Lounge ณ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงราย สนามบินภูเก็ต สนามบินกระบี่ สนามบินหาดใหญ่ สนามบินสุราษฎร์ธานี และสนามบินขอนแก่น 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน เมื่อเดินทางภายในประเทศด้วยสายการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์
   
THE_WISDOM บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางและช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางไปต่างประเทศ 
บริการให้ข้อมูลสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศในทุกด้าน อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต ความช่วยเหลือกรณีกระเป๋าเดินทางหรือหนังสือเดินทางสูญหาย การอายัติบัตรและการออกบัตรฉุกเฉินเพื่อทดแทนบัตรสูญหาย
   
THE_WISDOM แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
มอบความคุ้มครอง เพียงชำระค่าบัตรโดยสารเดินทางผ่านบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท) ท่านจะได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินสูงสุด 35 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสูงสุด 800,000 บาท 
   
  5. เอกสิทธิ์เหนือระดับเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต ทั้งคุณและครอบครัว
   
THE_WISDOM บริการตรวจสุขภาพประจำปี
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของท่าน  รับสิทธิ์ตรวจเช็คสุขภาพประจำปีฟรี 1 ครั้ง  ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
   
THE_WISDOM บริการให้การต้อนรับ VIP ณ โรงพยาบาลชั้นนำและบริการพิเศษด้านการแพทย์ 
บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ และบริการพิเศษทางด้านการแพทย์ อาทิ บริการส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
   
THE_WISDOM บริการฟิตเนส ณ สถานบริการชั้นนำ
รับสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการออกกำลังกาย  ณ โรงแรมชั้นนำ  และสถานบริการออกกำลังกายชั้นนำที่ร่วมรายการ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
   
THE_WISDOM บริการที่จอดรถและบริการล้างรถ
บริการที่จอดรถ และบริการล้างรถ ณ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์บริการล้างรถชั้นนำที่ร่วมรายการ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
   
THE_WISDOM สิทธิพิเศษ กอล์ฟ (สนามในประเทศ)
อภินันทนาการค่ากรีนฟี หรือ ส่วนลดค่ากรีนฟี 50%  ที่สนามกอล์ฟชั้นนำที่ร่วมรายการ

สิทธิพิเศษ กอล์ฟ (สนามต่างประเทศ)
อภินันทนาการค่ากรีนฟีในสนามกอล์ฟต่างประเทศที่ร่วมรายการ อาทิ สิงค์โปร์ มาเลเซีย
   
THE_WISDOM สิทธิพิเศษห้องอาหารต่างๆ
อภินันทนาการอาหารชุดพิเศษ ในห้องอาหารชั้นนำในโรงแรมที่ร่วมรายการ
   
THE_WISDOM สิทธิพิเศษ Hotel Executive Lounge / Club
ท่านสามารถใช้บริการที่ Executive Lounge / Club และรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมบริการห้องประชุมและ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ที่โรงแรมที่ร่วมรายการ
   
THE_WISDOM สิทธิพิเศษที่ Harrods
รับบัตรสิทธิพิเศษ Harrods Rewards Black Tier Card ให้ท่านเพลิดเพลินกับเอกสิทธิ์มากมาย

สิทธิพิเศษที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต
รับฟรี ของสมนาคุณพิเศษใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และรับสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกบัตร M Card ฟรี

สิทธิพิเศษที่วิลล่า มาร์เก็ต
รับฟรี ของสมนาคุณพิเศษเมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ พร้อมรับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษเทียบเท่าสมาชิกของวิลล่า มาร์เก็ต และสามารถเลือกชมสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศก่อนใคร
   
THE_WISDOM สิทธิพิเศษที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายเมื่อท่านซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เช่น รับฟรีชุดป๊อปคอร์นพร้อมน้ำอัดลม รับฟรีที่นั่งแบบเดียวกัน 1 ที่นั่ง และบริการต้อนรับที่วีไอพีเล้าจน์ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
   
THE_WISDOM กิจกรรมเดอะวิสดอม
กิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้าที่มีเงินฝาก / เงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน  เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในด้านเศรษฐกิจการลงทุน ตลอดจนเติมเต็มความสุขตามไลฟ์สไตล์ และเปิดตัวสู่สังคมของผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายอาชีพ
   
THE_WISDOM บริการเลขาส่วนตัว และบริการจัดหาสินค้าหายากทั้งในและต่างประเทศ 
บริการเลขาส่วนตัว 24 ชม. ทั่วโลก ผ่าน KBank Private Banking  Contact Center 02-8888811 บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลในการให้ข้อมูล และทำการสำรองบริการต่างๆ
   
ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
THE WISDOM (Visa Infinite) Privilege Book 2014
เงื่อนไขสิทธิพิเศษทั้งหมด เป็นไปตามที่ทางธนาคารกสิกรไทยกำหนด
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
   
     

 

   สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตกสิกรไทย

 
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
1. สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ
2. สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มี
เครื่องหมาย   ทั่วประเทศ และร้านค้าที่มี
สัญลักษณ์    ทั่วประเทศและทั่วโลก
3. สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100%
ของวงเงิน (ไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน) ผ่าน
เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร และเครื่องเอทีเอ็มที่มี
เครื่องหมาย  ทั่วประเทศ และเครือข่ายวีซ่า
เอทีเอ็มทั่วโลกจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย
 หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารสมาชิกของวีซ่า และ
เครือข่ายมาสเตอร์การ์ดเอทีเอ็มทั่วโลกจากเครื่อง
เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย   หรือที่เคาน์เตอร์
ธนาคารสมาชิกของมาสเตอร์การ์ด
4. ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน (ขึ้นอยู่กับ
วันที่ใช้จ่าย) กรณีชำระเต็มจำนวนเงินที่เรียกเก็บและ
ชำระในเวลาที่กำหนด
5. สามารถเลือกชำระคืนขั้นต่ำร้อยละ 10 ของยอด
เงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
(ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
6. วงเงินพิเศษชั่วคราว กรณีมีความจำเป็นต้องใช้
ชำระค่าสินค้า และบริการ (มีกำหนดระยะเวลา
30 วัน)
7. รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการตลาดของ
ธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ตลอดทั้งปี ณ
ร้านค้าชั้นนำ อาทิ รับของสมนาคุณพิเศษหรือ
ส่วนลดเพิ่มเติม 5-10%
  Top
 
   
Smart Chip Smart Chip: ไร้กังวลจากการทุจริตบัตร
ด้วยเทคโนยีชิปอัจฉริยะ

ด้วยเทคโนโลยีชิปในบัตรเครดิตของท่านที่จะ
ทำหน้าที่เสมือนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว จะช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยจากการคัดลอกและปลอมแปลง
บัตร เพื่อให้ท่านมั่นใจทุกการใช้จ่าย
   
Smart Billing KBank Smart Bill Pay
ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ
ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ทั้งค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เงินบริจาค
ค่าบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
   
Smart Pay KBank Smart Pay: ผ่อนชำระค่าสินค้า
และบริการแบบสบายๆ

ผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย
0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้นานสูงสุด
10 เดือน ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
   
Smart Value Choice KBank Reward Point: รับคะแนนสะสม
ทุกการใช้จ่าย เลือกแลกรางวัลตามใจคุณ

โปรแกรมสะสมคะแนนที่ให้อิสระสูงสุดสำหรับท่าน
เพียงใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
โดยท่านสามารถเลือกรับของรางวัลได้ดังนี้

1. บัตรของขวัญ (Gift Voucher)
2. ไมล์สะสม Royal Orchid Plus
3. คะแนนสะสม Flyer Bonus
4. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Rebate)
5. ของรางวัลพิเศษ Special Rewards
6. คะแนนสะสมแทนเงินสด (KBank Instant Reward)

   
Smart Service KBank Special Services: บริการเสริม หลากหลาย เพิ่มความมั่นใจในการใช้บัตร
ทุกที่ ทุกเวลา

1.
K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ
กสิกรไทย) แจ้งยอดใช้จ่าย พร้อมวงเงินคงเหลือ
และแจ้งเตือนวันกำหนด ชำระผ่าน SMS
2.
K PLUS บริการสอบถามข้อมูลยอด
บัตรเครดิต และชำระค่าบัตรเครดิตผ่านโทรศัพท์มือถือ
3.
K-eMail Statement (บริการรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมลกสิกรไทย) รับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตส่งตรงถึงอีเมล์ภายใน 3 วันหลังจากวันสรุปยอดบัญชี
4.
Verified by VISA / MasterCard SecureCode
ให้ท่านช้อปออนไลน์อย่างปลอดภัย ด้วย password
ที่คุณกำหนดขึ้นเอง


     
คุณสมบัติของผู้สมัคร    
 
1. มีอายุระหว่าง 20-80 ปี สำหรับผู้สมัครบัตรหลัก และ 15-80 ปี สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม
2. มีเงินฝาก /ลงทุน กับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป
Top
สมัครออนไลน์
 
   
 
เมษายน 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011